Adatvédelmi tájékoztató – Szurkolj velünk!

Bevezető

A BSI Sport Kft. tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A BSI Sport Kft. mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai

Név: BSI Sport Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.

Postacím: 1554 Budapest, Pf. 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-729245

Adószám: 13320360-2-41

E-mail cím: nevezes@futanet.huinfo@futanet.hu

Telefonszám: (1) 220-8211, (20) 965-1966

Fax: (1) 273-0936

Honlap: www.futanet.hu, nevezes.futanet.hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: 01389-0001

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Versenyeinkre való nevezésével, hírlevelekre, edzéstervekre való feliratkozásával, a Spuri Futómagazin előfizetésével, illetve online nevezési rendszerünkbe való beregisztrálásával Ön hozzájárul a lent részletezett adatainak kezeléséhez.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek és SMS-ek küldéséhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya a versenyeken való részvételnek.

Az adatkezelés célja és időtartama

A BSI Sport Kft. által folytatott adatkezelés általános célja:

 • ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
 • statisztikák, elemzések összeállítása,
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

Marketingtevékenységünk részletezése

Marketingtevékenysége keretében a BSI Sport Kft.

 • statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit,

Adattovábbítás külföldre

A BSI Sport Kft. semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.

Adatfeldolgozó partnereink

Weboldalunk üzemeltetője a Dotroll Kft.

Címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Honlapja: https://dotroll.com/hu

Elérhetőségeik felsorolása: https://dotroll.com/hu/kapcsolat

A Dotroll Kft. a szokásos szerver hosting szolgáltatást nyújtja, azaz gondoskodik az webszerver működéséről és biztonságáról, de a rendszerünkben tárolt adatokat ezen túlmenően (pl. saját céljaira) nem kezeli. A szolgáltató biztonsági okból a webszervereken általánosan szokásos naplózást végzi (felkeresett oldal neve, a látogatás időpontja, a látogató IP-címe).

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

 • a rendszergazda és az adatbázis kezelője,
 • a pénzügyi dolgozók,
 • a marketinges dolgozók.

Az adatkezelésben érintett szervereink helye

A BSI Sport Kft. adatkezelésének helye a BSI irodája (1138 Bp. Váci út 152-156.) Itt üzemel fő adatbázisszerverünk is.

Weboldalunkat a Dotroll Kft.  (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) szervertermében elhelyezett szerver szolgáltatja.

Online nevezési szerverünk a BIX szervertermében van (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.).

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok

Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. Weboldalunk felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldal címe,
 • a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),
 • a látogató IP-címe,
 • a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

Adatok törlése

Ügyfeleink a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy a BSI Sport Kft. vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a BSI Sport Kft.-vel valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy a BSI Sport Kft. problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

A BSI Sport Kft. kikötése

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

 

Top